ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເດີນຫນ້າເປີດແຂນອ້າຮັບບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເດີນຫນ້າເປີດແຂນອ້າຮັບບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ຣາຊ – ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດ ໂດຍໃຫ້ບໍລິສັດ ຣາຊ-ລາວ ... more

ພິທີເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)

ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການຮ່ວມທຶນ ພັດທະນາທີ່ດິນ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ໂພທິສາລາດ ຂື້ນກັບ ບ້ານວັດທາດ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງຫຼັງເກົ່າ, ພ້ອມທັງສຶກສາ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃໝ່, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຫມອກ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ... more