ໄດ້ຮັບໂດຍ Dr KhamPheng Xaisomphengໄດ້ຮັບໂດຍທ່ານດຣ. ຄໍາພົງໄຊໄຊແສງ (ລັດຖະມົນຕີແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ) ຫນຶ່ງລ້ານລ້ານກີບ

CSR