ພິທີເຊັນ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU)

ເພື່ອສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໂຄງການຮ່ວມທຶນ ພັດທະນາທີ່ດິນ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ໂພທິສາລາດ ຂື້ນກັບ ບ້ານວັດທາດ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງຫຼັງເກົ່າ, ພ້ອມທັງສຶກສາ ສໍາຫຼວດ-ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງອາຄານຫຼັງໃໝ່, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຫມອກ, ນະຄອນຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິສັດ ເອເຊຍລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (AIDC)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຄັ້ງວັນທີ 10 ມັງກອນ 2019.

Corporate News