ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເດີນຫນ້າເປີດແຂນອ້າຮັບບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເດີນຫນ້າເປີດແຂນອ້າຮັບບໍລິສັດຈາກຕ່າງປະເທດເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ

ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕົກລົງຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ຣາຊ – ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດ ໂດຍໃຫ້ບໍລິສັດ ຣາຊ-ລາວ ບໍລິການຈຳກັດຖືຫຸ້ນຮ່ວມຈຳນວນ4,8 ລ້ານຫຸ້ນ ຈາກ ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ວໍເຕີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃນໂຄງການຜະລິດນໍ້າປະປາ ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ ນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ພິທີລົງນາມມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ທັນວາ ປີ 2018 ທີ່ຕຶກຫ້ອງການ AIDC ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພຶດສະພາ ພູມມະສັກ ປະທານ ບໍລິສັດ ເອເຊຍ ລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ທ່ານ  ສະຫັດທອນ ພຸດທອງ ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ຣາຊ – ລາວ ບໍລິການຈໍາກັດ. ການເຊັນສັນຍາຮ່ວມຫຸ້ນໃນຄັ້ງນີ້ ບໍລິສັດ ຣາຊລາວ ໄດ້ຖືຫຸ້ນຮ່ວມໃນສັດສ່ວນ 40% ຂອງທຶນຈົດທະບຽນ ຫຼື ຄິດເປັນຫຸ້ນສາມັນ ຈຳນວນ 4,8 ລ້ານຫຸ້ນ.

Corporate News